ŠKOLA

Riaditeľ SOSOOM

Najkrajší pocit pedagóga je to, ak sa jeho žiak stane úspešným človekom.  

Disciplína žiakov, dochvíľnosť, odhodlanie, vytrvalosť a zodpovednosť sú základné piliere vo vzdelávacom procese našej školy. Ako riaditeľ školy som hrdý na to, že ich v tomto úsilí môžem podporovať a spoločne tak môžeme dosahovať vynikajúce výsledky nielen študijného charakteru ale i úspechy v reprezentácii školy a takisto aj pri účasti v rôznych súťažiach.

Mojim poslaním je pripravovať kvalitných a konkurencie schopných absolventov, ktorí sú schopní uplatniť sa vo viacerých oblastiach bezpečnosti štátu, ako aj byť úspešní v štúdiu na vysokých školách. Ak dáme žiakom príležitosť získať dobré, nadobudnuté teoretické znalosti a praktické zručnosti, tak to je najlepšia motivácia pre pedagóga aj riaditeľa.

Ing. Milan Strojný
riaditeľ školy

Opýtajte sa nás

Stredná odborná škola ochrany osôb a majetku | O našej škole

Súkromná stredná škola ochrany osôb a majteku je prvou a v súčasnej dobe aj JEDINOU strednou školou tohto typu a zamerania v Slovenskej republike. V študijnom odbore ochrana osôb a majetku (bezpečnostné služby) pripravujeme Absolventi našej školy spĺňajú všeobecné, ale aj odborné kritéria na prijatie a službu v týchto zložkách.

V študijnom odbore ochrana osôb a majetku (bezpečnostné služby) pripravujeme žiakov pre výkon povolaní v bezpečnostných zložkách (neštátne – súkromné bezpečnostné služby, obecná polícia, štátne – Policajný zbor SR.

Na našej stránke ŠKOLA nájdete:

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Máš vôľu, odvahu a chceš si dokázať, že na to máš? Stredná odborná škola ochrany osôb a majetku je pripravená ti predviesť, čo sa naučíš.

Príď študovať do našej školy. Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku je PRVÁ a JEDINÁ škola tohto druhu v Slovenskej republike. Štúdium trvá 4 roky a je zakončené maturitou. Ubytovanie a stravovanie je možné využívať priamo v areáli školy.

Odborné predmety

Všeobecno vzdelávacie predmety

Deň otvorených dverí

Podmienky prijatia

Zriadovateľ a vedenie školy