Kontakt

Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku.
Vranovská 4
851 01 Bratislava


IČO: 42254647
EduID: 100000975

Sekretariát, riaditeľňa:
Lucia Hechtová
+421 918 189 498

Riaditeľ školy
Ing. Milan Strojný
riaditel@nasaskola.sk
+421 907 600 796

Tajomníčka školy
tajomnicka@nasaskola.sk
+421 63812377 – klapka 15,
alebo +421 918 189 498

Zástupkyňa riaditeľa školy
Ing. Tatiana Slobodníková
slobodnikova@nasaskola.sk

Právnik a PR manažér
Mgr. Andrej Kurilla
andrej.kurilla@nasaskola.sk

Opýtajte sa nás