O Nás

Stredná odborná škola ochrany osôb a majetku je súkromnou školou sídliacou v bratislavskej Petržalke, ktorá funguje už od roku 2008. Práve naša škola je prvou strednou školou tohto typu a zamerania v Slovenskej republike. Študijný odbor ochrana osôb a majetku trvá 4 roky a žiaci ho ukončujú maturitnou skúškou.

Po ukončení štúdia na našej škole si absolventi vyberajú možnosť ďalšieho štúdia na vysokých školách. Najčastejšie sú to právnické fakulty, Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulta bezpečnostného inžinierstva v Žiline a Košiciach, Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, Akadémia Policajného zboru v Bratislave a iné. Niektorí ďalej pokračujú v dvojročnom nadstavbovom štúdiu za Kadeta na Strednej odbornej škole Policajného zboru Pezinok.

Absolventi našej školy sú pripravovaní na oblasť bezpečnosti štátu a spĺňajú všeobecné, ale aj odborné kritériá na prijatie a službu v týchto bezpečnostných zložkách:  

  • Ozbrojené sily SR
  • Policajný zbor SR
  • Vojenská polícia
  • Súkromné bezpečnostné služby
  • Obecná polícia
    a iné

Opýtajte sa nás