Uchádzači

Na našej stránke UCHÁDZAČI nájdete:

  • Podmienky prijatia – informácie ohľadom organizácie prijímacieho konania, kritéria pre prijatie, rozhodovanie o prijatí, informácie ohľadom testov telesnej zdatnosti a smernici o poplatkoch
  • Výhody štúdia u nás – hlavné výhody, prečo ísť študovať k nám 
  • Školský internát – dôležité informácie, ktoré sa týkajú ubytovania na internáte
  • Krúžky - ak milujete rôzne aktivity, na tejto stránke nájdete všetky krúžky, ktoré ponúka naša škola
  • Mimoškolské aktivity - študentský život nekončí posledným zazvonením. My Vám ponúkame ďalšie aktivity, ktorým sa môžete venovať podľa vlastného záujmu
  • Vybavenie školy – tu sa dozviete, akým vybavením disponuje naša škola
  • Štipendiá a poplatky – stručné informácie ohľadom štipendia a poplatkov na našej škole
  • Študijný program – o čom je náš program a načo sa môžete tešiť? Všetky tieto informácie nájdete na tejto stránke.
Opýtajte sa nás