Školský internát

Túto výhodu využijú najmä žiaci, ktorí musia do školy dochádzať z väčšej vzdialenosti. Aj pre nich máme riešenie, a to ubytovanie v školskom internáte v sídle školy, alebo v iných stredoškolských internátoch v Bratislave.

Naši žiaci môžu po vyučovaní využívať zariadenia školy, akými sú knižnica, posilňovňa, stolný futbal, workoutové ihrisko či telocvičňa, a v rámci školy majú zabezpečenú aj stravu.  

Linky na prihlásenie sa na internát:
Internát – ubytovanie SOŠT Vranovská 4, Bratislava
https://www.sostvranovska.sk/pre-studentov/internat/

Internát – ubytovanie SOŠ HSaO, Na pántoch 9, Bratislava
https://www.sos-panty.sk/text2/

Opýtajte sa nás