Výhody štúdia u nás

1.

Vzdelanie

Vďaka kvalitnému vzdelaniu naša škola plní žiakom detské sny. Veľa z nich k nám prichádza, pretože od malička túžia pracovať v oblasti bezpečnosti. Miesto uplatnenia si nachádzajú v obecnej polícii či v súkromných bezpečnostných službách, no i v  Policajnom zbore SR, vo Vojenskej polícii, či v Ozbrojených silách SR.

2.

Individuálny prístup

Ku každému žiakovi pristupujú učitelia individuálne podľa jeho vlastných potrieb a vo viacerých predmetoch rozdeľujeme žiakov do menších skupín 

3.

Netradičné predmety

Špeciálna telesná výchova, na ktorej sa precvičuje profesijná sebaobrana, aikido či thajský box, ale aj odborné predmety, akými sú kriminalistika, bezpečnostné právo, špeciálna bezpečnostná príprava, ochrana osôb a majetku, sociálno-psychologický výcvik.

4.

Šport

Naša škola disponuje veľkou telocvičňou a posilňovňou. V priestoroch školy je k dispozícii úpolová telocvičňa na bojové umenia a športy, laserová strelnica, vybavenie na florbal a boxovací mech, ktorý meria silu kopu, vybavenie na bedminton, ale môžeme sa pochváliť aj vonkajším WorkOutovým ihriskom. Pre fanúšikov gymnastiky a parkúru máme k dispozícii airtrack - špeciálna žinenka na nácvik akrobatických prvkov - a mnoho ďalších pomôcok na šport.  Ak ste milovníkom športu a venujete sa mu na amatérskej, výkonnostnej alebo profesionálnej úrovni,  u nás na škole budete mať ideálne podmienky na to, aby ste sa v týchto aktivitách rozvíjali i naďalej.

5.

Dobrodružstvo

Budúcich stredoškolákov určite zaujmú rôzne aktivity ako Kurz prežitia, „Turnaj bojovníkov“, ale aj súťaže ako Silná ruka stredoškolákov či AIKISUMO a mnoho ďalších.

6.

Zábava

V priestoroch našej školy máme obľúbený stolný futbal, ale i stôl pre armwrestling (pretláčanie rukou), či kútik na oddych, kde si počas prestávky môžete prečítať knihu z našej knižnice.

7.

Internát

Túto výhodu využijú najmä žiaci, ktorí musia do školy dochádzať z väčšej vzdialenosti. Aj pre nich máme riešenie, a to ubytovanie v školskom internáte v sídle školy, alebo v iných stredoškolských internátoch v Bratislave.