Testy telesnej zdatnosti

TALENTOVÉ SKÚŠKY

Overenie všeobecných pohybových schopností uchádzačov o štúdium na Súkromnej strednej odbornej škole ochrany osôb a majetku v Bratislave obsahuje nasledovné testy:

Diagnostika silových schopností:

  • Sed – ľah za 60 sekúnd
  • Skok do diaľky z miesta
  • Výdrž v zhybe

2. Diagnostika rýchlostných schopností:

  • Člnkový beh 4 x 10 m

3. Diagnostika vytrvalostných schopností:

  • Vytrvalostný člnkový beh (Beep test)

Maximálny možný počet získaný zo všeobecných pohybových testov je 50 bodovPre úspešné absolvovanie tejto časti je potrebné získať minimálne 26 bodov.

Sed – ľah za 60 sekúnd

Pokyny pre testovaného uchádzača:

Zaujať polohu ľah vzadu, kolená pokrčené v pravom uhle, chodidlá mierne od sebe vo vzdialenosti cca 30 cm, obe ruky sú zopnuté a dotýkajú sa zátylku hlavy. Na signál vykonať sed – ľah čo najrýchlejšie v priebehu 60 s (lakťami sa priamo dotýkať proti stojných kolien a pri návrate sa lopatkami dotknúť pri každom ľahu podložky, ruky sú v neustálom kontakte s hlavou, ináč sa vykonaný sed – ľah neráta).

https://ssosoom.edupage.org/photos/skin/clipart/1(1).jpg

 

Sed – ľah za 60 sekúnd

chlapci

(počet)

dievčatá

(počet)

Body

16 13 1
21 17 2
24 21 3
28 25 4
32 29 5
36 33 6
40 37 7
44 41 8
48 45 9
52 49 10

 

Skok do diaľky z miesta

Pokyny pre testovaného uchádzača:

Zo stoja mierne rozkročného (špičky chodidiel pred odrazovou čiarou) predklon, kmit podrepmo do zapaženia, mohutný odraz so súčasným švihom paží vpred. Treba sa snažiť doskočiť znožmo čo najďalej a potom zaujať vzpriamený postoj bez posunu chodidiel vpred alebo vzad do odmerania výkonu. Test sa vykonáva na 2 pokusy skúšobné a 3 pokusy súťažne. Zo súťažných sa započítava najlepší výsledok.

https://ssosoom.edupage.org/photos/skin/clipart/2.jpg


Skok do diaľky z miesta


chlapci
(cm)

dievčatá (cm) Body
150 120 1
160 130 2
170 140 3
180 150 4
190 160 5
200 170 6
210 180 7
220 190 8
230 200 9
240 210 10

 

Výdrž v zhybe

Pokyny pre testovaného uchádzača:

S pomocou skúšajúceho alebo stoličky uchopiť hrazdu nadhmatom alebo podhmatom, aby brada bola nad úrovňou hrazdy. Po odstránení opory sa treba v tejto polohe udržať čo najdlhšie. Test sa skončí, keď oči klesnú pod úroveň hrazdy.

https://ssosoom.edupage.org/photos/skin/clipart/4.jpg


Výdrž v zhybe


chlapci
(s)

dievčatá (s) Body
10 5 1
12 7 2
14 9 3
17 12 4
20 15 5
23 18 6
26 21 7
31 26 8
37 32 9
43 38 10

Člnkový beh 4 x 10 m

Pokyny pre testovaného uchádzača:

Zaujmi polohu polovysokého štartu. Na štartový povel rýchlo vybehni smerom k protiľahlej čiare a vráť sa späť tak, aby si ju, resp. štartovú čiaru prekračoval aspoň jedným chodidlom. Test pokračuje bez prerušenia po absolvovanie štyroch cyklov. Pred dobehnutím do cieľa sa nespomaľuje. Test sa vykonáva jedenkrát.

 

Člnkový beh 4 x 10 m

chlapci

(s)

dievčatá

(s)

Body

12,5 13,5 1
12,2 13,2 2
11,9 12,9 3
11,6 12,6 4
11,4 12,4 5
11,2 12,2 6
11 12 7
10,8 11,8 8
10,6 11,6 9
10,4 11,4 10

Vytrvalostný člnkový beh (Beep test)

Pokyny pre testovaného uchádzača:

Rýchlosť behu na 20 m úsekoch sa riadi podľa zvukového záznamu. Na začiatku je rýchlosť nízka, postupne sa pravidelne zvyšuje. Pri zaznení každého zvukového signálu treba ostať na úrovni jednej z koncových čiar dvadsaťmetrového úseku. Test sa končí, ak sa testovaný uchádzač 2x za sebou nedotkne čiar vo vymedzenom časovom limite (povolený je maximálny rozdiel 2 krokov). Na zvukovom zázname je aj číslo prebehnutého úseku, čo pomáha pre správne stanovenie výkonu. 

https://ssosoom.edupage.org/photos/skin/clipart/5.jpg

Vytrvalostný člnkový beh

(Beep test)


chlapci

(číslo úseku)

dievčatá
(číslo úseku)
Body
3.2 3.0 1
3.9 3.5 2
4.6 4.0 3
5.3 4.5 4
6.1 5.0 5
6.9 5.5 6
7.8 6.0 7
8.7 6.5 8
9.6 7.0 9
10.5 7.5 10

Opýtajte sa nás