Zriaďovateľ

Ing. Štefan Kurilla

Je absolventom Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Absolvoval dvojročné diaľkové štúdiá trénerov na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave a nadobudol kvalifikácie trénera I. triedy v špecializáciách úpolové športy - aikido a úpolové športy - judo.

Školu založil v roku 2007.

Je držiteľom mnohých majstrovských technických stupňov v rôznych bojových umeniach a ďalších certifikátov:

Opýtajte sa nás