Vedenie školy

Riaditeľ školy
Ing. Milan Strojný
riaditel@nasaskola.sk
+421 907 600 796

Zástupkyňa riaditeľa školy

Ing. Tatiana Slobodníková
slobodnikova@nasaskola.sk
+421 918 189 491

Tajomníčka školy
tajomnicka@nasaskola.sk
+421 63812377 – klapka 15,
alebo +421 918 189 498

Tajomníčka školy
Lucia Hechtová
hechtova@nasaskola.sk
+421 905 609 333

Opýtajte sa nás