Študijný program

Študijný program ochrana osôb a majetku je jedinečný a práve naša škola bola tá, ktorá ho začala vyučovať na Slovensku ako prvá. Zároveň tento odbor zahŕňa veľa zaujímavých predmetov, ako je špeciálna telesná výchova, kriminalistika, bezpečnostné právo,  špeciálna bezpečnostná príprava, ochrana osôb a majetku, ekonomika a podnikanie. Štúdium sa končí maturitnou skúškou, po ktorej si študenti volia svoju ďalšiu cestu.

Niektorí pokračujú v štúdiu na vysokých školách, iní nastúpia k polícii a ďalším bezpečnostným zložkám. V oboch prípadoch im pomáhajú vedomosti získané počas štúdia. Na našej škole si môžu žiaci urobiť aj skúšky odbornej spôsobilosti SBS typu S a P podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti).

Opýtajte sa nás