Výsledky - Talentové skúšky: 2024

Výsledky - Talentové skúšky: 202401.05.2024 VÝSLEDKY - TALENTOVÉ SKÚŠKY: 2024

Talentové skúšky: 2024

Konečné výsledky prijímacích skúšok

Prijatí uchádzači potvrdia písomne nástup do školy do 22.5.2024

Neprijatí uchádzači môžu podať odvolanie voči neprijatiu.

Poradie prijatých a neprijatých uchádzačov sa bude meniť podľa toho ako sa budú rodičia uchádzačov rozhodovať o nastúpení a nenastúpení k nám do školy, a budú sa tým uvoľňovať miesta na prijatie.

Kód žiaka Stav prijatia
TS 2024/001 prijatý
TS 2024/002 -
TS 2024/003 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/004 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/005 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/006 prijatý
TS 2024/007 prijatý
TS 2024/008 prijatý
TS 2024/009 neprijatý pre nesplnenie požadovaných kritérií
TS 2024/010 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/011 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/012 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/013 prijatý
TS 2024/014 neprijatý pre nesplnenie požadovaných kritérií
TS 2024/015 prijatý
TS 2024/016 prijatý
TS 2024/017 neprijatý pre nesplnenie požadovaných kritérií
TS 2024/018 neprijatý pre nesplnenie požadovaných kritérií
TS 2024/019 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/020 prijatý
TS 2024/021 prijatý
TS 2024/022 prijatý
TS 2024/023 prijatý
TS 2024/024 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/025 prijatý
TS 2024/026 prijatý
TS 2024/027 prijatý
TS 2024/028 neprijatý pre nesplnenie požadovaných kritérií
TS 2024/029 prijatý
TS 2024/030 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/031 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/032 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/033 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/034 neprijatý pre nesplnenie požadovaných kritérií
TS 2024/035 prijatý
TS 2024/036 prijatý
TS 2024/037 prijatý
TS 2024/038 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/039 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/040 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/041 neprijatý pre nesplnenie požadovaných kritérií
TS 2024/042 prijatý
TS 2024/043 prijatý
TS 2024/044 neprijatý pre nesplnenie požadovaných kritérií
TS 2024/045 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/046 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/047 prijatý
TS 2024/048 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/049 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/050 prijatý
TS 2024/051 prijatý
TS 2024/052 neprijatý pre nesplnenie požadovaných kritérií
TS 2024/053 prijatý
TS 2024/054 prijatý
TS 2024/055 prijatý
TS 2024/056 prijatý
TS 2024/057 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/058 -
TS 2024/059 -
TS 2024/060 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/061 prijatý
TS 2024/062 prijatý
TS 2024/063 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/064 prijatý
TS 2024/065 prijatý
TS 2024/066 prijatý
TS 2024/067 prijatý
TS 2024/068 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/069 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/070 neprijatý pre nesplnenie požadovaných kritérií
TS 2024/071 -
TS 2024/072 prijatý
TS 2024/073 prijatý
TS 2024/074 prijatý
TS 2024/075 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/076 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/077 prijatý
TS 2024/078 prijatý
TS 2024/079 -
TS 2024/080 prijatý
TS 2024/081 -
TS 2024/082 prijatý
TS 2024/083 prijatý
TS 2024/084 prijatý
TS 2024/085 prijatý
TS 2024/086 prijatý
TS 2024/087 -
TS 2024/088 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/089 prijatý
TS 2024/090 neprijatý pre nesplnenie požadovaných kritérií
TS 2024/091 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/092 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/093 -
TS 2024/094 -
TS 2024/095 prijatý
TS 2024/096 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/097 prijatý
TS 2024/098 prijatý
TS 2024/099 prijatý
TS 2024/100 prijatý
TS 2024/101 prijatý
TS 2024/102 prijatý
TS 2024/103 prijatý
TS 2024/104 prijatý
TS 2024/105 -
TS 2024/106 prijatý
TS 2024/107 prijatý
TS 2024/108 prijatý
TS 2024/109 prijatý
TS 2024/110 neprijatý pre nesplnenie požadovaných kritérií
TS 2024/111 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/112 -
TS 2024/113 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/114 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/115 prijatý
TS 2024/116 prijatý
TS 2024/117 prijatý
TS 2024/118 prijatý
TS 2024/119 prijatý
TS 2024/120 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/121 -
TS 2024/122 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/123 prijatý
TS 2024/124 prijatý
TS 2024/125 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/126 prijatý
TS 2024/127 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/128 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/129 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/130 neprijatý pre nesplnenie požadovaných kritérií
TS 2024/131 neprijatý pre nesplnenie požadovaných kritérií
TS 2024/132 prijatý
TS 2024/133 neprijatý pre nesplnenie požadovaných kritérií
TS 2024/134 neprijatý pre nesplnenie požadovaných kritérií
TS 2024/135 prijatý
TS 2024/136 prijatý
TS 2024/137 neprijatý pre nesplnenie požadovaných kritérií
TS 2024/138 neprijatý pre nesplnenie požadovaných kritérií
TS 2024/139 prijatý
TS 2024/140 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/141 neprijatý pre nesplnenie požadovaných kritérií
TS 2024/142 neprijatý pre nesplnenie požadovaných kritérií
TS 2024/143 prijatý
TS 2024/144 neprijatý pre nesplnenie požadovaných kritérií
TS 2024/145 -
TS 2024/146 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/147 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/148 prijatý
TS 2024/149 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/150 prijatý
TS 2024/151 prijatý
TS 2024/152 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/153 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/154 prijatý
TS 2024/155 prijatý
TS 2024/156 prijatý
TS 2024/157 -
TS 2024/158 -
TS 2024/159 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/160 prijatý
TS 2024/161 prijatý
TS 2024/162 neprijatý pre nesplnenie požadovaných kritérií
TS 2024/163 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/164 -
TS 2024/165 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/166 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/167 prijatý
TS 2024/168 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/169 prijatý
TS 2024/170 prijatý
TS 2024/171 prijatý
TS 2024/172 -
TS 2024/173 prijatý
TS 2024/174 neprijatý pre nesplnenie požadovaných kritérií
TS 2024/175 -
TS 2024/176 prijatý
TS 2024/177 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/178 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/179 prijatý
TS 2024/180 prijatý
TS 2024/181 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/182 prijatý
TS 2024/183 prijatý
TS 2024/184 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/185 prijatý
TS 2024/186 -
TS 2024/187 prijatý
TS 2024/188 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/189 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/190 -
TS 2024/191 -
TS 2024/192 -
TS 2024/193 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/194 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/195 prijatý
TS 2024/196 prijatý
TS 2024/197 prijatý
TS 2024/198 prijatý
TS 2024/199 neprijatý pre nesplnenie požadovaných kritérií
TS 2024/200 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/201 prijatý
TS 2024/202 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/203 prijatý
TS 2024/204 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/205 neprijatý pre nesplnenie požadovaných kritérií
TS 2024/206 prijatý
TS 2024/207 -
TS 2024/208 -
TS 2024/209 prijatý
TS 2024/210 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/211 neprijatý pre nesplnenie požadovaných kritérií
TS 2024/212 neprijatý pre nesplnenie požadovaných kritérií
TS 2024/213 prijatý
TS 2024/214 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/215 prijatý
TS 2024/216 neprijatý pre nesplnenie požadovaných kritérií
TS 2024/217 -
TS 2024/218 prijatý
TS 2024/219 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/220 neprijatý pre nesplnenie požadovaných kritérií
TS 2024/221 neprijatý pre nesplnenie požadovaných kritérií
TS 2024/222 -
TS 2024/223 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/224 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/225 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/226 prijatý
TS 2024/227 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/228 neprijatý pre nesplnenie požadovaných kritérií
TS 2024/229 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/230 prijatý
TS 2024/231 -
TS 2024/232 -
TS 2024/233 prijatý
TS 2024/234 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/235 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/236 prijatý
TS 2024/237 prijatý
TS 2024/238 neprijatý pre nesplnenie požadovaných kritérií
TS 2024/239 prijatý
TS 2024/240 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/241 prijatý
TS 2024/242 prijatý
TS 2024/243 prijatý
TS 2024/244 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/245 prijatý
TS 2024/246 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/247 prijatý
TS 2024/248 -
TS 2024/249 prijatý
TS 2024/250 prijatý
TS 2024/251 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/252 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/253 neprijatý pre nesplnenie požadovaných kritérií
TS 2024/254 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/255 prijatý
TS 2024/256 prijatý
TS 2024/257 neprijatý pre nesplnenie požadovaných kritérií
TS 2024/258 prijatý
TS 2024/259 neprijatý pre nesplnenie požadovaných kritérií
TS 2024/260 prijatý
TS 2024/261 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/262 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/263 prijatý
TS 2024/264 -
TS 2024/265 prijatý
TS 2024/266 neprijatý pre nesplnenie požadovaných kritérií
TS 2024/267 prijatý
TS 2024/268 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/269 prijatý
TS 2024/270 prijatý
TS 2024/271 prijatý
TS 2024/272 prijatý
TS 2024/273 prijatý
TS 2024/274 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/275 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/276 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/277 neprijatý pre nesplnenie požadovaných kritérií
TS 2024/278 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/279 -
TS 2024/280 prijatý
TS 2024/281 prijatý
TS 2024/282 prijatý
TS 2024/283 prijatý
TS 2024/284 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/285 neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2024/286 neprijatý pre nedostatok miesta