Vzácny hosť na škole

Vzácny hosť na škole27.09.2023 VZÁCNY HOSŤ NA ŠKOLE

Zriaďovateľ našej školy, pán Štefan Kurilla, mal dnes tú česť odovzdať mimoriadnemu a splnomocnenému veľvyslancovi Japonska v Slovenskej republike, Jeho excelencii Nakagawa Makotovi, knihu od svojho učiteľa Daito-ryu Aikijujutsu, Somucho Kondo Katsuyuki. Jeho excelencii sme vďační za podporu a priateľské vzťahy. Fotografie v publikácii pripomenuli Jeho excelencii strávený čas s našimi žiakmi počas ukážok bojových umení na našej škole. Ďakujeme za túto výnimočnú príležitosť, posilňovanie priateľstva a kultúrnej výmeny medzi našou školou a Japonskom prostredníctvom bojových umení.

Today, the founder of our school, Mr. Štefan Kurilla, had the honor of gifting a book from his Daito-ryu Aikijujutsu teacher, Somucho Kondo Katsuyuki, to the Extraordinary and Plenipotentiary Ambassador of Japan in the Slovak Republic, His Excellency Nakagawa Makoto. We are grateful to His Excellency for his support and friendly relations. The photos in the publication reminded His Excellency of the time he spent with our students during martial arts demonstrations at our school. Thank you for this extraordinary opportunity, strengthening friendship and cultural exchange between our school and Japan through martial arts.