Stanovisko školy

Stanovisko školy28.05.2024 STANOVISKO ŠKOLY

Vážení rodičia, milí žiaci, absolventi a podporovatelia školy, 

možno ste zachytili negatívne zmienky v niektorých médiách o našej škole. Nemôžeme sa stotožniť s obsahom medializovaných príspevkov. Celá situácia nás intenzívne zamestnáva a navyše sa deje vo vypätom období počas maturít. 

Zverejnené kritické materiály berieme veľmi vážne, venujeme sa im a preverujeme všetky obvinenia, ktoré sú v nich obsiahnuté. A to aj napriek tomu, že uvedené mediálne výstupy môžeme vyhodnotiť ako úmyselný a neopodstatnený útok s cieľom poškodiť reputáciu školy, jej zamestnancov a predstaviteľov. Svedčí o tom napríklad minimálny priestor, ktorý sme dostali na reakciu a množstvo publikovaných nepravdivých informácií. Medializované informácie teda považujeme za zmes poloprávd a za takú interpretáciu udalostí, ktoré sú okrem iného vytrhnuté z kontextu. 

Náš jasný postoj sme vyjadrili aj formou odpovede redaktorkám daných médií, ktoré nás žiadali o naše stanovisko. 

Naše stanovisko si môžete prečítať tu:

Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku registruje a aktívne rieši iniciatívu rodičov, ktorá začala podaním sťažnosti tesne pred maturitami. Napriek tomu, že škola má rôzne nástroje na riešenie problémov ako sú: 

· žiacka rada, 
· školské psychologičky,
· pravidelné stretnutia žiakov s vedením školy,
· rodičovské združenia, 
· anonymnú schránku dôvery 

Ani jeden z týchto nástrojov nebol využitý. 

Škola opakovane upozorňovala študentov a ich rodičov na problémy s prospechom a dochádzkou, no bez výrazného zlepšenia; čo preukazujú písomné práce študentov, ktoré sú rodičom k nahliadnutiu. Škola postupuje podľa školského poriadku a platnej legislatívy.

Otázkou zostáva načasovanie iniciatívy, oslovenie médií a obvinenie učiteľov zo zlého prístupu práve pred maturitným týždňom. Naznačuje to nátlakovú akciu s cieľom získať pre neprospievajúcich študentov výhody. 

Škola sa však snaží situáciu korektne riešiť a transparentne komunikovať s rodičmi. Apeluje na včasné riešenie problémov a upozorňuje, že bez dostatočných vedomostí nie je možné dosiahnuť dobré známky. 

Zároveň škola pripomína, že krivé obvinenie alebo ohováranie konkrétnej osoby môže byť kvalifikované ako trestný čin.”

Na záver by sme sa chceli poďakovať mnohým z vás, ktorí ste nás v posledných dňoch kontaktovali s cieľom vyjadriť nám vašu podporu. Veľmi si to vážime. 

 

Zriaďovateľ a vedenie školy

Celé vyjadranie školy si môžete stiahnuť TU.