Školský rok 2021

Školský rok 202115.12.2020 ŠKOLSKÝ ROK 2021

Milí žiaci, rodičia, a zamestnanci,

školský rok 2020/2021 začneme v stredu 2. septembra 2020.

Nástup žiakov 1. ročníka je v stredu 2. septembra 2020 od 7,30 do 8.00 hod.  Žiaci sa zhromažďujú na parkovisku pred školou, kde si ich vyzdvihne pridelený triedny učiteľ. Je nutné dodržiavať hygienické predpisy – rúška, rozostupy. Žiaci 1. ročníka začínajú v prvý deň súčasne aj adaptačným kurzom podľa pokynov na stránke školy https://nasaskola.sk/adaptacny-kurz-2020-pokyny/. Žiaci ubytovaní na internáte Na pántoch 9, pôjdu hromadne do školy pod vedením Ing. Vlasty Vaculovej o 7.00 hod. z pred internátu.

Rodičia nesmú vstupovať do školy, iba v prípade, že vybavujú záležitosti na sekretariáte školy, po odchode žiakov do tried.

Nástup žiakov 2., 3. a 4. ročníka bude na parkovisku pred školou v čase od 8.30 do 9.00 hod. Vstup do školy je povolený v rúšku a len so svojím triednym učiteľom.

Oblečenie žiakov je nutné dodržať v súlade so školským poriadkom (prvý deň nie je povinná školská rovnošata).

Kvôli pandemickej situácii COVID 19, podľa nariadenia ministerstva školstva musíte mať zákonným zástupcom podpísaný dotazník a vyhlásenie, ktoré vám bolo zaslané triednymi učiteľmi do emailu alebo na edupage. Žiakom prvého ročníka budú tlačivá zasielané emailom.Dotazník a vyhlásenie je nutné vytlačiť a podpísané ho žiak/žiačka donesie so sebou v stredu ráno a odovzdá svojmu triednemu učiteľovi pred školou.

Bez podpísaných tlačív a rúšok nebudú žiaci vpustení do budovy školy!

(Tlačivá budú prístupné aj na školskej webovej stránke. www.nasaskola.sk)

Povinné tlačivá:

Oznam zákonným zástupcom

Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy, jazykovej školy alebo školského internátu,

Žiaci ubytovaní na internátoch sú povinní dodržiavať aj nariadenia internátov.

Od 2. 9. 2020 je možné chodiť na obedy, lístky sa kupujú v jedálni. Cena lístka za obed je 1,69 €.

Samozrejme treba sledovať aj aktuálne nariadenia hygienika, ktoré zatiaľ ukladajú povinnosť mať dve rúška. Pri návrate zo zahraničia po 2. 9. 2020 vrátane, je potrebné dodržať aktuálne karanténne opatrenia.

Dôležité je prečítať si oznam zákonným zástupcom v prílohe.

Dezinfekcia je v škole už pripravená.

Tešíme sa na vás!

Ing. Milan Strojný

riaditeľ školy