Prerušené vyučovanie

Prerušené vyučovanie14.12.2022 PRERUŠENÉ VYUČOVANIE

Vážení rodičia, žiaci a zamestnanci.

Oznamujeme Vám, že na základe odporúčania zriaďovateľa školy, v zastúpení Ing. Štefanom Kurillom, a po oznámení na Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, 

riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy ochrany osôb a majetku v Bratislave

rozhodol o dočasnom prerušení vyučovacieho procesu 
v čase od 13. 12. 2022 do 16. 12. 2022

z dôvodu 46,4 % neprítomnosti žiakov na vyučovaní k dnešnému dňu pre zvýšený výskyt chrípkového ochorenia.

Predpokladaný nástup žiakov do školy a obnovenie vyučovania je v pondelok 19. 12. 2022.

Želáme všetkým chorým skoré uzdravenie a ostatným pevné zdravie.