Návšteva na našej škole

Návšteva na našej škole03.10.2021 NÁVŠTEVA NA NAŠEJ ŠKOLE

Našu školu poctil svojou návštevou expert republikovej únie zamestnávateľov pre vzdelávanie Ing. Jozef Štepanay. Rokovali sme o ďalšom rozvoji našej školy s úzkou spoluprácou RÚZ. Pán Ing. Štepanay veľmi vysoko hodnotí úroveň materiálno - technického zabezpečenia školy a vysokú úroveň profesionality pedagogického zboru. Tešíme sa na obojstranne prospešnú spoluprácu.