Každodenná policajná práca

Každodenná policajná práca09.03.2023 KAŽDODENNÁ POLICAJNÁ PRÁCA

Naši tretiaci mohli v rámci prípravy zažiť, ako prebieha každodenná policajná práca a čo všetko takáto práca policajta obnáša.