Dištančné vyučovanie

Dištančné vyučovanie30.12.2020 DIŠTANČNÉ VYUČOVANIE

Vzhľadom k aktuálnej situácii zriaďovateľ školy rozhodol, že od 8.2.2021 pokračuje vyučovanie všetkých ročníkov, vrátane 4. ročníka, dištančnou formou. Zriaďovateľ tak rozhodol po porade s vedením školy. Naša škola má celoslovenskú pôsobnosť, takmer 37% žiakov končiacich ročníkov býva v štandardnej situácii na internáte. Internáty zostávajú vzhľadom na opatrenia naďalej uzatvorené. Veríme, že pandemická situácia sa bude postupne zlepšovať a už sa tešíme na opätovné obnovenie prezenčného vyučovania, zatiaľ však na to budeme musieť z vyššie spomínaných dôvodov počkať.

O akýchkoľvek zmenách Vás budeme včas informovať.

Ďakujeme za pochopenie.