Výsledky z talentových skúšok

Výsledky z talentových skúšok10.05.2021 VÝSLEDKY Z TALENTOVÝCH SKÚŠOK

Talentové skúšky 2020/2021
Výsledky po prijímacích skúškach


Uchádzač : Prijatý / Neprijatý


Termín na rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle strednej školy alebo na výveske školy je do 20. mája 2021.

Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky je do 20. mája 2021.

Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je do 25. mája 2021; odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Vzor potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium zašle SŠ poštou spolu s rozhodnutím riaditeľa.

Tlačivo Portvrdenie o nástúpení žiaka na štúdium nájdete TU.

Odvolanie voči neprijatiu je potrebné poslať písomne na adresu strednej školy po doručení rozhodnutia riaditeľa školy.

Identifikačné číslo Výsledok
TS 2021/001 prijatý
TS 2021/002 prijatý
TS 2021/003
neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2021/004
neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2021/005 prijatý
TS 2021/006 -
TS 2021/007 prijatý
TS 2021/008 prijatý
TS 2021/010 prijatý
TS 2021/011 prijatý
TS 2021/012
neprijatý pre nesplnenie kritérií
TS 2021/013 prijatý
TS 2021/014
neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2021/015
neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2021/016 prijatý
TS 2021/017
neprijatý pre nesplnenie kritérií
TS 2021/018
neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2021/019 prijatý
TS 2021/020
neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2021/021 prijatý
TS 2021/022 prijatý
TS 2021/023
neprijatý pre nesplnenie kritérií
TS 2021/024 prijatý
TS 2021/025
neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2021/026 prijatý
TS 2021/027 prijatý
TS 2021/028 prijatý
TS 2021/029 prijatý
TS 2021/030
neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2021/031 prijatý
TS 2021/032 prijatý
TS 2021/033 prijatý
TS 2021/034
neprijatý pre nesplnenie kritérií
TS 2021/035
neprijatý pre nesplnenie kritérií
TS 2021/036 -
TS 2021/037 prijatý
TS 2021/038 prijatý
TS 2021/039
neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2021/041
neprijatý pre nesplnenie kritérií
TS 2021/042 prijatý
TS 2021/043 prijatý
TS 2021/044 prijatý
TS 2021/045 prijatý
TS 2021/046 prijatý
TS 2021/048
neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2021/050 prijatý
TS 2021/051
neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2021/052 prijatý
TS 2021/054 prijatý
TS 2021/055
neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2021/056
neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2021/057 prijatý
TS 2021/058 prijatý
TS 2021/059 prijatý
TS 2021/060 prijatý
TS 2021/061 prijatý
TS 2021/062
neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2021/063 prijatý
TS 2021/064 -
TS 2021/065 -
TS 2021/066 -
TS 2021/067 prijatý
TS 2021/068 prijatý
TS 2021/069 prijatý
TS 2021/070
neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2021/072
neprijatý pre nesplnenie kritérií
TS 2021/073 -
TS 2021/074
neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2021/075 prijatý
TS 2021/076 prijatý
TS 2021/077
neprijatý pre nesplnenie kritérií
TS 2021/078 prijatý
TS 2021/079 prijatý
TS 2021/080 prijatý
TS 2021/081 -
TS 2021/082 prijatý
TS 2021/083 prijatý
TS 2021/084
neprijatý pre nesplnenie kritérií
TS 2021/085
neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2021/086
neprijatý pre nesplnenie kritérií
TS 2021/087
neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2021/088
neprijatý pre nesplnenie kritérií
TS 2021/089 prijatý
TS 2021/090 prijatý
TS 2021/091 -
TS 2021/092 prijatý
TS 2021/093
neprijatý pre nesplnenie kritérií
TS 2021/095 prijatý
TS 2021/096 prijatý
TS 2021/097 prijatý
TS 2021/098
neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2021/099 prijatý
TS 2021/100
neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2021/101 prijatý
TS 2021/102 prijatý
TS 2021/103 prijatý
TS 2021/105
neprijatý pre nesplnenie kritérií
TS 2021/106 prijatý
TS 2021/107 prijatý
TS 2021/108 prijatý
TS 2021/109
neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2021/110 prijatý
TS 2021/111 prijatý
TS 2021/112 prijatý
TS 2021/113 prijatý
TS 2021/114 prijatý
TS 2021/115 prijatý
TS 2021/117
neprijatý pre nesplnenie kritérií
TS 2021/118
neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2021/119 prijatý
TS 2021/120
neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2021/121 prijatý
TS 2021/122 prijatý
TS 2021/123 prijatý
TS 2021/124
neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2021/125 prijatý
TS 2021/126 prijatý
TS 2021/127
neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2021/128
neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2021/129 prijatý
TS 2021/130 prijatý
TS 2021/131
neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2021/132 5/19/2021
TS 2021/133 prijatý
TS 2021/134
neprijatý pre nesplnenie kritérií
TS 2021/135 prijatý
TS 2021/136 prijatý
TS 2021/137 prijatý
TS 2021/138 prijatý
TS 2021/139 prijatý
TS 2021/140
neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2021/141 prijatý
TS 2021/142
neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2021/143 prijatý
TS 2021/145 prijatý
TS 2021/146 5/19/2021
TS 2021/147 prijatý
TS 2021/148
neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2021/149 prijatý
TS 2021/150
neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2021/151
neprijatý pre nesplnenie kritérií
TS 2021/152
neprijatý pre nesplnenie kritérií
TS 2021/153 prijatý
TS 2021/154 prijatý
TS 2021/155 prijatý
TS 2021/156
neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2021/157 prijatý
TS 2021/158
neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2021/159
neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2021/160 prijatý
TS 2021/161 prijatý
TS 2021/162 5/19/2021
TS 2021/163 prijatý
TS 2021/164 prijatý
TS 2021/165 -
TS 2021/166
neprijatý pre nedostatok miesta
TS 2021/169 prijatý
TS 2021/170 5/19/2021