Konečné výsledky - Talentové skúšky 2023

Konečné výsledky - Talentové skúšky 2023		05.05.2023 KONEČNÉ VÝSLEDKY - TALENTOVÉ SKÚŠKY 2023

Konečné výsledky prijímacích skúšok

Prijatí uchádzači potvrdia písomne nástup do školy do 24.5.2023

Neprijatí uchádzači môžu podať odvolanie voči neprijatiu.

Poradie prijatých a neprijatých uchádzačov sa bude meniť podľa toho ako sa budú rodičia uchádzačov rozhodovať o nastúpení a nenastúpení k nám do školy, a budú sa tým uvoľňovať miesta na prijatie.

Kód žiaka Stav prijatia
TS 2023/001 prijatý
TS 2023/002 prijatý
TS 2023/003 -
TS 2023/004 prijatý
TS 2023/005 -
TS 2023/006 prijatý
TS 2023/007 prijatý
TS 2023/008 prijatý
TS 2023/009 -
TS 2023/010 prijatý
TS 2023/011 prijatý
TS 2023/012 prijatý
TS 2023/013 prijatý
TS 2023/014 prijatý
TS 2023/015 prijatý
TS 2023/016 prijatý
TS 2023/017 prijatý
TS 2023/018 prijatý
TS 2023/019 prijatý
TS 2023/020 prijatý
TS 2023/021 neprijatý
TS 2023/022 neprijatý
TS 2023/023 -
TS 2023/024 prijatý
TS 2023/025 prijatý
TS 2023/026 prijatý
TS 2023/027 prijatý
TS 2023/028 prijatý
TS 2023/029 -
TS 2023/030 neprijatý
TS 2023/031 neprijatý
TS 2023/032 prijatý
TS 2023/033 prijatý
TS 2023/034 neprijatý
TS 2023/035 prijatý
TS 2023/036 prijatý
TS 2023/037 neprijatý
TS 2023/038 -
TS 2023/039 prijatý
TS 2023/040 prijatý
TS 2023/041 prijatý
TS 2023/042 prijatý
TS 2023/043 prijatý
TS 2023/044 prijatý
TS 2023/045 -
TS 2023/046 prijatý
TS 2023/047 prijatý
TS 2023/048 prijatý
TS 2023/049 neprijatý
TS 2023/050 prijatý
TS 2023/051 prijatý
TS 2023/052 neprijatý
TS 2023/053 neprijatý
TS 2023/054 prijatý
TS 2023/055 prijatý
TS 2023/056 -
TS 2023/057 neprijatý
TS 2023/058 neprijatý
TS 2023/059 prijatý
TS 2023/060 prijatý
TS 2023/061 prijatý
TS 2023/062 prijatý
TS 2023/063 neprijatý
TS 2023/064 prijatý
TS 2023/065 -
TS 2023/066 prijatý
TS 2023/067 prijatý
TS 2023/068 prijatý
TS 2023/069 -
TS 2023/070 prijatý
TS 2023/071 prijatý
TS 2023/072 prijatý
TS 2023/073 prijatý
TS 2023/074 prijatý
TS 2023/075 prijatý
TS 2023/076 prijatý
TS 2023/077 prijatý
TS 2023/078 neprijatý
TS 2023/079 prijatý
TS 2023/080 prijatý
TS 2023/081 -
TS 2023/082 neprijatý
TS 2023/083 prijatý
TS 2023/084 prijatý
TS 2023/085 prijatý
TS 2023/086 prijatý
TS 2023/087 prijatý
TS 2023/088 prijatý
TS 2023/089 prijatý
TS 2023/090 -
TS 2023/091 prijatý
TS 2023/092 neprijatý
TS 2023/093 neprijatý
TS 2023/094 prijatý
TS 2023/095 prijatý
TS 2023/096 prijatý
TS 2023/097 prijatý
TS 2023/098 neprijatý
TS 2023/099 prijatý
TS 2023/100 neprijatý
TS 2023/101 prijatý
TS 2023/102 neprijatý
TS 2023/103 prijatý
TS 2023/104 prijatý
TS 2023/105 prijatý
TS 2023/106 -
TS 2023/107 -
TS 2023/108 prijatý
TS 2023/109 prijatý
TS 2023/110 prijatý
TS 2023/111 prijatý
TS 2023/112 prijatý
TS 2023/113 prijatý
TS 2023/114 neprijatý
TS 2023/115 prijatý
TS 2023/116 prijatý
TS 2023/117 neprijatý
TS 2023/118 prijatý
TS 2023/119 prijatý
TS 2023/120 prijatý
TS 2023/121 -
TS 2023/122 prijatý
TS 2023/123 prijatý
TS 2023/124 prijatý
TS 2023/125 prijatý
TS 2023/126 -
TS 2023/127 prijatý
TS 2023/128 neprijatý
TS 2023/129 neprijatý
TS 2023/130 prijatý
TS 2023/131 prijatý
TS 2023/132 prijatý
TS 2023/133 prijatý
TS 2023/134 neprijatý
TS 2023/135 -
TS 2023/136 -
TS 2023/137 neprijatý
TS 2023/138 prijatý
TS 2023/139 -
TS 2023/140 prijatý
TS 2023/141 prijatý
TS 2023/142 prijatý
TS 2023/143 prijatý
TS 2023/144 prijatý
TS 2023/145 prijatý
TS 2023/146 prijatý
TS 2023/147 neprijatý
TS 2023/148 neprijatý
TS 2023/149 prijatý
TS 2023/150 neprijatý
TS 2023/151 prijatý
TS 2023/152 neprijatý
TS 2023/153 -
TS 2023/154 prijatý
TS 2023/155 prijatý
TS 2023/156 neprijatý
TS 2023/157 prijatý
TS 2023/158 neprijatý
TS 2023/159 neprijatý
TS 2023/160 neprijatý
TS 2023/161 neprijatý
TS 2023/162 prijatý
TS 2023/163 prijatý
TS 2023/164 prijatý
TS 2023/165 prijatý
TS 2023/166 neprijatý
TS 2023/167 prijatý
TS 2023/168 prijatý
TS 2023/169 prijatý
TS 2023/170 prijatý
TS 2023/171 neprijatý
TS 2023/172 neprijatý
TS 2023/173 -
TS 2023/174 neprijatý
TS 2023/175 prijatý
TS 2023/176 prijatý
TS 2023/177 prijatý
TS 2023/178 -
TS 2023/179 prijatý
TS 2023/180 neprijatý
TS 2023/181 prijatý
TS 2023/182 prijatý
TS 2023/183 -
TS 2023/184 prijatý
TS 2023/185 prijatý
TS 2023/186 prijatý
TS 2023/187 prijatý
TS 2023/188 prijatý
TS 2023/189 prijatý
TS 2023/190 -
TS 2023/191 prijatý
TS 2023/192 prijatý
TS 2023/193 neprijatý
TS 2023/194 -
TS 2023/195 prijatý
TS 2023/196 prijatý
TS 2023/197 prijatý
TS 2023/198 prijatý
TS 2023/199 prijatý
TS 2023/200 -
TS 2023/201 prijatý
TS 2023/202 prijatý
TS 2023/203 prijatý
TS 2023/204 prijatý
TS 2023/205 prijatý
TS 2023/206 prijatý
TS 2023/207 prijatý
TS 2023/208 prijatý
TS 2023/209 prijatý
TS 2023/210 prijatý
TS 2023/211 neprijatý
TS 2023/212 prijatý
TS 2023/213 prijatý
TS 2023/214 prijatý