Talentové skúšky 2022 - výsledky

Talentové skúšky 2022 - výsledky12.05.2022 TALENTOVÉ SKÚŠKY 2022 - VÝSLEDKY

Talentové skúšky: 2022

Prijatí uchádzači potvrdia nástup do 23.5.2022

Neprijatí uchádzači môžu podať odvolanie voči neprijatiu

Kód žiaka

Výsledok talentových skúšok

TS 2022/001

prijatý

TS 2022/002

prijatý

TS 2022/003

prijatý

TS 2022/005

prijatý

TS 2022/006

prijatý

TS 2022/007

prijatý

TS 2022/008

prijatý

TS 2022/009

neprijatý

TS 2022/010

neprijatý

TS 2022/011

prijatý

TS 2022/012

prijatý

TS 2022/013

prijatý

TS 2022/014

prijatý

TS 2022/015

prijatý

TS 2022/016

prijatý

TS 2022/017

neprijatý

TS 2022/018

neprijatý

TS 2022/019

prijatý

TS 2022/020

prijatý

TS 2022/021

prijatý

TS 2022/022

prijatý

TS 2022/023

neprijatý

TS 2022/024

prijatý

TS 2022/025

neprijatý

TS 2022/026

prijatý

TS 2022/027

neprijatý

TS 2022/028

prijatý

TS 2022/029

prijatý

TS 2022/030

prijatý

TS 2022/031

prijatý

TS 2022/032

prijatý

TS 2022/033

prijatý

TS 2022/034

prijatý

TS 2022/035

prijatý

TS 2022/036

prijatý

TS 2022/037

-

TS 2022/038

prijatý

TS 2022/040

neprijatý

TS 2022/041

prijatý

TS 2022/042

neprijatý

TS 2022/043

prijatý

TS 2022/044

prijatý

TS 2022/045

prijatý

TS 2022/046

prijatý

TS 2022/047

prijatý

TS 2022/048

prijatý

TS 2022/049

neprijatý

TS 2022/051

neprijatý

TS 2022/052

prijatý

TS 2022/053

-

TS 2022/054

neprijatý

TS 2022/055

neprijatý

TS 2022/056

prijatý

TS 2022/057

prijatý

TS 2022/058

neprijatý

TS 2022/059

prijatý

TS 2022/061

prijatý

TS 2022/062

prijatý

TS 2022/063

prijatý

TS 2022/064

neprijatý

TS 2022/065

prijatý

TS 2022/066

prijatý

TS 2022/067

-

TS 2022/068

-

TS 2022/069

-

TS 2022/070

neprijatý

TS 2022/071

prijatý

TS 2022/072

prijatý

TS 2022/073

prijatý

TS 2022/074

neprijatý

TS 2022/075

neprijatý

TS 2022/076

neprijatý

TS 2022/077

neprijatý

TS 2022/078

neprijatý

TS 2022/080

prijatý

TS 2022/081

prijatý

TS 2022/082

neprijatý

TS 2022/083

prijatý

TS 2022/084

prijatý

TS 2022/085

prijatý

TS 2022/086

prijatý

TS 2022/087

prijatý

TS 2022/088

prijatý

TS 2022/089

prijatý

TS 2022/090

prijatý

TS 2022/091

neprijatý

TS 2022/092

neprijatý

TS 2022/093

-

TS 2022/094

neprijatý

TS 2022/095

prijatý

TS 2022/096

prijatý

TS 2022/097

prijatý

TS 2022/098

neprijatý

TS 2022/099

prijatý

TS 2022/100

prijatý

TS 2022/101

prijatý

TS 2022/102

prijatý

TS 2022/103

prijatý

TS 2022/104

prijatý

TS 2022/105

prijatý

TS 2022/106

prijatý

TS 2022/107

neprijatý

TS 2022/108

prijatý

TS 2022/109

prijatý

TS 2022/110

prijatý

TS 2022/112

prijatý

TS 2022/113

prijatý

TS 2022/114

prijatý

TS 2022/115

prijatý

TS 2022/117

prijatý

TS 2022/118

prijatý

TS 2022/119

prijatý

TS 2022/120

neprijatý

TS 2022/121

prijatý

TS 2022/122

prijatý

TS 2022/123

prijatý

TS 2022/124

neprijatý

TS 2022/125

neprijatý

TS 2022/126

prijatý

TS 2022/127

prijatý

TS 2022/128

neprijatý

TS 2022/129

prijatý

TS 2022/130

prijatý

TS 2022/131

-

TS 2022/132

prijatý

TS 2022/133

prijatý

TS 2022/134

neprijatý

TS 2022/135

prijatý

TS 2022/136

prijatý

TS 2022/137

prijatý

TS 2022/138

prijatý

TS 2022/139

prijatý

TS 2022/140

neprijatý

TS 2022/141

prijatý

TS 2022/142

prijatý

TS 2022/143

neprijatý

TS 2022/144

prijatý

TS 2022/145

prijatý

TS 2022/146

neprijatý

TS 2022/147

prijatý

TS 2022/148

neprijatý

TS 2022/149

prijatý

TS 2022/150

prijatý

TS 2022/151

-

TS 2022/152

prijatý

TS 2022/153

prijatý

TS 2022/154

prijatý

TS 2022/155

prijatý

TS 2022/156

prijatý

TS 2022/157

neprijatý

TS 2022/158

prijatý

TS 2022/159

prijatý

TS 2022/160

neprijatý

TS 2022/161

neprijatý

TS 2022/162

prijatý

TS 2022/163

prijatý

TS 2022/164

prijatý

TS 2022/165

prijatý

TS 2022/166

prijatý

TS 2022/167

prijatý

TS 2022/168

neprijatý

TS 2022/169

-

TS 2022/170

prijatý

TS 2022/171

prijatý

TS 2022/172

neprijatý

TS 2022/173

prijatý

TS 2022/174

neprijatý

TS 2022/175

neprijatý

TS 2022/176

prijatý

TS 2022/177

neprijatý

TS 2022/178

prijatý

TS 2022/179

neprijatý

TS 2022/180

neprijatý

TS 2022/181

-

TS 2022/182

neprijatý

TS 2022/183

prijatý

TS 2022/184

prijatý

TS 2022/185

prijatý

TS 2022/186

-

TS 2022/187

neprijatý

TS 2022/188

prijatý