Registrácia na prípravy na prijímacie skúšky

Príprava na prijímacie skúšky: 12.04.2023   11:00 - 13:00 hod(nezabudnite si doniesť športový úbor)

Meno:


Priezvisko:


Email:


Telefón:


Vek:


Kraj:


Súhlas so spracovaním osobných údajov