Otvorenie školského roka 2022/2023

Otvorenie školského roka 2022/202304.09.2022 OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2022/2023

Otvorenie školského roka 2022/2023

5. september 2022

 

7.45 – zraz žiakov 1. ročníka 

pred budovou školy na ulici Vranovská 4, Bratislava – Petržalka, kde budú priradení svojimi triednymi učiteľmi do tried. 

Žiaci prvého ročníka prinesú vyplnené tlačivo o bezpríznakovosti (PDF)

https://www.minedu.sk/zelena-otvorenym-skolam/ - na stiahnutie TU.8.30 – zraz žiakov 2.- 4. ročníka v „školských rovnošatách“ 

pred budovou školy, kde sa kontaktujú so svojimi triednymi učiteľmi.

 

9.00 – slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

Zadelenie učební:

  1. A Majerníková, učebňa 38
  2. B Kollárová, učebňa 33
  3. C Mikasová, učebňa 35
  4. A Róžová, učebňa 01
  5. B Laurinec, učebňa ŠBP 2
  6. C Rechtorovič, učebňa 29

III. A Tisoňová, učebňa 32

III. B Černá, učebňa 26

III. C Pisárová, učebňa 28

  1. A Soliman, učebňa 36
  2. B Košírelová, učebňa 10
  3. C Drgoň, učebňa 09

Zoznam žiakov prvých ročníkov:

Trieda I. A - zoznam PDF

Trieda I. B - zoznam PDF

Trieda I. C - zoznam PDF

Tešíme sa na vás!!!