Organizácia školského roka 2021/2022

Organizácia školského roka 2021/202201.09.2021 ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

Otvorenie školského roka 2021/2022

2. september 2021

7.45 – zraz žiakov 1. ročníka pred budovou školy na ulici Vranovská 4,
Bratislava – Petržalka, kde budú priradení svojimi triednymi učiteľmi do tried.
Nezabudnite priniesť „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ – doručené
rodičom na mailovú adresu.
Žiaci musia dodržiavať hygienické predpisy a to sú rúška, povinné rozostupy.

Žiaci ubytovaní Na Pántoch 9 majú 2. 9. 2021 zabezpečený pedagogický
dozor pri presune z internátu do školy.
Odchod s pred budovy internátu Na pántoch 9 je 6,45 hod.
Táto informácia neplatí pre žiakov, ktorí sa budú individuálne presúvať.

8.15 – zraz žiakov 2.- 4. ročníka v „školských rovnošatách“ pred budovou
školy, kde sa kontaktujú so svojimi triednymi učiteľmi.
Žiaci musia dodržiavať hygienické predpisy a to sú rúška, povinné rozostupy.

9.30 – slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 v telocvični školy

Tešíme sa na vás!!!

Všetkých žiakov bude pri príchode čakať malé prekvapenie